İletişim Merkezlerinde Yeni IK Yaklaşımları

İletişim Merkezlerinde Yeni IK Yaklaşımları

Günümüz iş dünyasında şirketlerin odaklandığı konulardan biri yenilikçi uygulamalar aracılığıyla çalışanların refahını artırmak. Teknolojik değişimler ve farklı çevresel faktörler iş yapış şekillerinde değişimleri beraberinde getirirken, aynı faktörler bir yandan da çalışan beklentilerini derinden etkiliyor. İş dünyası hızla değişiyor. Dijitalleşme, küreselleşme, yeni bir jenerasyonun iş hayatına katılması, teknoloji veya iletişim kanallarının çeşitlenmesi, mevcut işleri ve bunun için gerekli olan yetenekleri etkiliyor. Bu değişim karşısında başarılı olmak için artık çalışanların ve firmaların doğru beceriler elde etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla İK stratejilerinin bu değişime adapte olması sonrasında ise çalışanları geleceğin işlerine hazırlamak için çeşitli araçlar geliştirmesi zorunluluk haline geliyor.

BU YAZIYI DERGİDE OKU