Müşteri deneyiminde "VERİ" nin önemi

Müşteri deneyiminde "VERİ" nin önemi

Teknolojik gelişmelerle beraber kurumların sahip oldukları veriler hiç olmadığı kadar değerlendi.‘Veri’yi en değerli varlıklarımızdan biri konumuna getiren günümüz dünyasında, gerek müşterilerin gerekse çalışanların geçirdiği her süreç ardında bir iz bırakıyor. Her geçen gün artan bu veriyi kullanma şeklimiz, operasyonel verimliliği iyileştirecek yenilikleri beraberinde getiriyor.

Müşteri Deneyiminde verinin önemini, verilerin toplanması ve analizinde iletişim merkezlerinin rolünü ve iletişim merkezi kalitesini geliştirmek için veriden faydalanma yöntemlerini, sektör yöneticilerinin görüş ve öngörüleriyle birlikte sayfalarımıza taşıdık. 

BU YAZIYI DERGİDE OKU