Etkili bir “Marka Hikayesi” oluşturmak neden önemli?

Etkili bir “Marka Hikayesi” oluşturmak neden önemli?

Günümüzün rekabetçi dünyasında müşterilerle güçlü ve duygusal bağ kurmanın temel şartı etkili bir marka hikayesi oluşturmaktan geçiyor.

Markalar müşterileri ile olan iletişimde, sadece ürün veya hizmetlerinin işlevselliği değil, ürünlerin kendilerinde yarattığı algıyı ve duygusal bağı temel alırlar. Bu yönüyle iyi marka hikayesi anahtarının “duygusal bağ” olduğu söylenebilir.

Kurulan duygusal bağın dışında bir marka hikayesi anlatmanın en önemli kuralı, müşterinin dilinden konuşmak, onun gözünden görmek, kısacası hikayenin odağına markayı değil tüketiciyi koymaktır. 

Gelişen teknolojinin iş yapış şekillerine, müşteri davranışlarına veya pazarlama faaliyetlerine etkisi ne olursa olsun, hiç bir değişim ve gelişim iyi marka hikayesine sahip olma gerekliliğini değiştirmemektedir.

Markaların ürün değil hikaye sattığı düşünüldüğünde marka hikayelerinin önemi, hikaye oluştururken göz önünde bulundurulan temel faktörler ve müşteriler üzerindeki etkilerini farklı sektörlerden markaların temsilcilerine sorduk.

BU YAZIYI DERGİDE OKU