Mayıs Haziran Sayısı Kapak Röportajı

Mayıs Haziran Sayısı Kapak Röportajı

Teknolojide yerli yatırım: “Yatırım yapmak isteyen şirketler çözümü yerli kaynaklardan temin etme imkanına sahip.”

·   Karel’i kısaca tanıtır mısınız?

Karel’i 200’e yakını arge personeli olmak üzere toplam 3500 çalışanı ile arge ve üretim yetenekleri açısından ülkemizin önde gelen teknoloji şirketlerden biri olarak tanımlayabiliriz. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan şirketimiz bugün kuruluş faaliyet konusu olan telekomünikasyonun yanı sıra, savunma sanayi çözümleri, sistem entegrasyonu ve elektronik üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Karel olarak Türkiye’nin alanındaki en yetkin ve kurumsal ArGe organizasyonlarından birine ve yine kapasite ve teknoloji açısından Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş elektronik üretim tesislerinden birine sahibiz.

Telekomünikasyon alanında IP telefon santralları, çağrı merkezi, video konferans çözümleri ve bu teknolojilerin bulut uygulamaları gibi çeşitli iletişim çözümlerini tasarlayıp geliştiriyor ve üreterek yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuyoruz. Uluslararası araştırma raporlarına göre Karel uzun yıllardır Türkiye telefon santralı pazarında açık ara pazar lideri, Avrupa’nın ilk 3 dünyanın da ilk 15 büyük pbx üreticisinden de biri. 30’u aşkın ülkeye ürün ve teknoloji ihraç ediyoruz.


·   Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin önemi daha da arttı ve firmalar bu konuya daha çok yatırım yapmaya başladı. Sizin bu konudaki gözlemleriniz ne oldu?

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler özellikle son 20 yıl içinde hız kazanarak yaşamın hemen her alanında etkili olmaya başladı. Teknoloji bazı mesleklere olan gereksinimi azaltırken, yeni bazı iş alanlarını oluşturmaya, iş yapış biçimini değiştirmeye ve yeni iş modellerini hayatımıza sokmaya başladı. Ekonominin temelini oluşturan para kavramı bile kripto paraların gündeme gelmesiyle sorgulanmaya başladı. Dikkat ederseniz gelişmeler ekonomi alanındaki birçok doğrunun sorgulanacağı ve bunun sonucu olarak önemli değişimlerin yaşanacağı bir sürece girildiğine işaret ediyor.

Küresel ölçekte ekonomik, sosyal ve bunların sonucu olarak siyasal açıdan dengelerin değişmeye başladığı bir dönemin içindeyiz. Yaşanan bu değişim kaçınılmaz olarak ülkeleri ve şirketleri rekabetçiliklerini sürdürebilmek için yeni stratejiler geliştirmeye ve değişime zorluyor. Bu süreç içinde dijitalleşme, teknolojik gelişmenin neden olduğu değişim ihtiyacına çarenin yine teknolojide aranması gerekliliğinden ortaya çıkan genel bir tanım olarak literatürde yerini aldı. Değişimin en etkili ve belirleyici aracı olan dijitalleşme tüm sektörlere verimlilik, rekabet ve hizmet kalitesi açısından yaptığı katkı ile öne çıkıyor.


 

Karel Genel Müdürü Serdar Tunaoğlu Röportajının Devamı Mayıs Haziran Sayısında

BU YAZIYI DERGİDE OKU